De Vlaamse Debatwedstrijd voor leerkrachten

Via debat willen wij jongeren stimuleren om een eigen mening te vormen en na te denken over maatschappelijke vraagstukken, op een genuanceerde en kritische wijze. Zo bieden wij een eigen én zinnig vrijetijdsaanbod met oog voor de 21ste eeuwse vaardigheden. Leerkrachten spelen hier een gigantische rol in.

Wij zijn er namelijk van overtuigd dat leerlingen voorbereiden op De Vlaamse Debatwedstrijd een dynamisch leerproces creëert, waarbij jongeren gestimuleerd worden in hun taalvaardigheid, logisch denken, zichzelf goed presenteren, kritisch luisteren, het verwerken van informatie, het samenwerken in team, het improviseren, en nog zoveel meer. De Vlaamse Debatwedstrijd leent zich perfect tot vakoverschrijdende samenwerking. Ons doel is alle jongeren met een goed gevoel en een vergroot zelfvertrouwen naar huis te laten keren.

Ook dit schooljaar kunnen kritische geesten van de derde graad BSO, KSO, TSO en ASO het tegen elkaar opnemen in de verschillende voorrondes en de (inter)nationale finale. Heb je al eens een team gecoacht voor De Debatwedstrijd? Lees dan zeker verder om op de hoogte te zijn van alle updates!

Het debat

Teams

“Lagerhuis+” is een debatvorm met twee teams.
Beide teams bestaan uit drie tot vijf debaters. Binnen elk team beslissen de jongeren over de taakverdeling. Zij kiezen zelf wie eerst het woord neemt, wie welke argumenten naar voor brengt, of ze een betoog alleen voeren of verdelen. Let wel op, complementaire en evenwaardige samenwerking binnen het team is één van de criteria waarop de jury zal beoordelen.

Vorm en spreektijden

Het Lagerhuis+ debat bestaat uit speeches en een vrije fase.
De speeches worden gegeven achter een katheder. Tijdens speeches mag niet worden onderbroken of aangevuld door andere debaters; iedereen blijft zitten. Tijdens de vrije fase mogen alle tien debaters wel opstaan om zo het woord te vragen. Een jurylid zal afwisselend voor- en tegenstanders aanwijzen. Debaters spreken vanaf hun eigen plaats (dus niet vanachter het katheder). Na de vrije fase krijgen de teams kort de tijd voor onderling overleg. Daarna wordt het debat afgesloten met twee concluderende speeches.

In het schema hieronder zie je beknopt hoe een debat tussen 2 teams is opgebouwd.

Voorstanders Tegenstanders
3 min
V1
Inleiding debat Uitleg van de stelling (definitie) Argumenten pro
Inleiding + vragen bij definitie Weerleggen argumenten pro Tegenargumenten contra
T1
3 min
V2
Weerleggen tegenargumenten contra Verdediging argumenten pro Eventueel nieuw argument
Weerleggen argumenten pro Verdediging argumenten contra Eventueel nieuw argument
T2
8 min
V1 V2 V3 V4 V5
Vrije fase (weerlegging, verdediging, bevraging, verduidelijking)
T1 T2 T3 T4 T5
2 min
V3
Partijdige samenvatting debat
Partijdige samenvatting debat
T3
Voorstanders tegenstanders
3 min
V1

Inleiding debat

Uitleg van de stelling (definitie)

Argumenten pro

Inleiding + vragen bij definitie

Weerleggen argumenten pro

Tegenargumenten contra

T1

3 min

V2

Weerleggen tegenargumenten contra

Verdediging argumenten pro

Eventueel nieuw argument

Weerleggen argumenten pro

Verdediging argumenten contra

Eventueel nieuw argument

T2

8 min

V1

V2

V3

V4

V5

Vrije fase

(weerlegging, verdediging, bevraging, verduidelijking)

T1

T2

T3

T4

T5

2 min
V3
Partijdige samenvatting debat
Partijdige samenvatting debat
T3

Thema’s en stellingen

Elk debat gaat over één onderwerp: de stelling. Dit is altijd een controversieel voorstel of standpunt.
De teams worden per loting ingedeeld als voorstanders en tegenstanders. Persoonlijke meningen over de stelling doen er dus niet toe.

Jury

Debaters proberen een derde partij te overtuigen: de jury.
De jury bekijkt ieder debat vanuit een neutraal vertrekpunt. Beide teams willen het standpunt van de jury vormen en beïnvloeden. Na het debat wijst de jury het meest overtuigende team aan als winnaar.

Updates

Een team bestaat uit 3 tot 5 personen, die jij als leerkracht kan coachen. Een team kan meerdere coaches hebben én 1 coach kan ook meerdere teams hebben! Leerlingen binnen de teams mogen elkaar afwisselen tussen de verschillende competities door.

De voorrondes starten vanaf november. Teams kunnen zich inschrijven op één of meerdere voorrondes. Elke voorronde is een competitie op zich, boordevol debat voor iedereen (dus geen afvallers per dag). De beste teams stoten door naar de grote finale in de Vlaamse Debatwedstrijd en in de Benelux Debatcompetitie.

Voor coaches is er een handige docentenhandleiding beschikbaar met theorie, achtergrondinformatie en activerende werkvormen om met debatteren in de klas aan de slag te gaan. Die is gratis te downloaden via de knop hieronder!

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes? Like dan zeker de Facebookpagina van De Vlaamse Debatwedstrijd!