De Vlaamse Debatwedstrijd

Wij willen jongeren helpen om

De Vlaamse Debatwedstrijd is een debatcompetitie waar jongeren elkaar in team op de rooster leggen rond brandende actuele thema’s.
Zij scherpen hun spreek- en luisterskills aan en stoten door naar de nationale finale of naar de Benelux-finale!

Vind hier informatie terug over onze geplande voorrondes

en enkele leuke handleidingen om mee aan de slag te gaan.

Het debat

Tijdens de voorrondes en finale van de Vlaamse Debatwedstrijd, maken we gebruik van de “Lagerhuis+”-stijl.
Lagerhuis+ is een debatvorm met twee teams.
Beide teams bestaan uit drie tot vijf debaters. Binnen elk team beslissen de jongeren over de taakverdeling. 

Deze vorm van debat bestaat uit speeches en een vrije fase. 

Elk debat gaat over één onderwerp: de stelling.
Altijd een controversieel voorstel of standpunt.

Ieder team probeert een derde partij te overtuigen: de jury!
De jury bekijkt ieder debat vanuit een neutraal vertrekpunt en beoordelen de teams op argumentatie en samenwerking.

Klik op één van de volgende knoppen om specifieke informatie te krijgen!